Інструкція для посади "Начальник вантажної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник вантажної станції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність вантажних станцій;
      - правила перевезень вантажів автомобільним транспортом;
      - податкове та екологічне законодавство;
      - технологічний процес роботи вантажної станції;
      - виробничі потужності вантажної станції;
      - методи господарювання і управління;
      - порядок укладання і виконання господарських угод та контрактів;
      - порядок ведення звітності і документації;
      - основи економіки;
      - організації праці і управління;
      - напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Начальник вантажної станції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник вантажної станції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник вантажної станції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник вантажної станції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує згідно з чинним законодавством діяльністю вантажної станції.

2.2. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності станції, ефективне використання майна.

2.3. Забезпечує виконання зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів замовниками послуг і кредиторами.

2.4. Організовує безперебійну роботу всіх служб станції.

2.5. Забезпечує приймання навантажених та порожніх вантажних автомобілів на станцію, їхнє розвантаження і зберігання, комплектування дрібних партій вантажів та формування їх у великовагові відправлення за напрямами перевезень, організацію обробки вантажів, ефективне використання технічних засобів, розстановку автомобілів на території станції відповідно до затверджених схем, відправку вантажів.

2.6. Забезпечує нагляд за технічним станом автомобілів, причепів і контейнерів, технічно правильною експлуатацією обладнання, вантажно-розвантажувальних механізмів.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням правил обробки вантажів (в тому числі небезпечних), охорони праці, безпечного ведення робіт, протипожежних заходів.

2.8. Організовує своєчасну передачу інформації про прибуття і відправлення вантажів із станції.

2.9. Направляє діяльність працівників вантажної станції на підвищення якості обробки вантажів, зниження матеріальних витрат.

2.10. Організовує відпочинок водіїв, що виконують міжміські та міжнародні перевезення.

2.11. Організовує роботи з поточного ремонту споруд станції, розробляє і впроваджує заходи щодо благоустрою, озеленення і прибирання території станції і прилеглих до неї територій.

2.12. Вживає заходів щодо дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища на території станції.

2.13. Аналізує результати роботи станції, вживає заходів з усунення недоліків.

2.14. Забезпечує достовірний і своєчасний облік, підготовку і ведення встановленої звітності.

2.15. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу станції.

2.16. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.17. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати.

2.18. Вживає заходів щодо забезпечення вантажної станції кваліфікованими кадрами.

2.19. Забезпечує дотримання законності в діяльності станції та здійсненні її господарсько-економічних зв'язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

2.20. Захищає майнові інтереси станції в суді, органах державної влади та управління.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник вантажної станції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник вантажної станції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник вантажної станції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник вантажної станції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник вантажної станції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник вантажної станції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник вантажної станції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник вантажної станції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник вантажної станції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник вантажної станції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник вантажної станції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник вантажної станції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник вантажної станції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник вантажної станції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник вантажної станції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник вантажної станції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.