Інструкція для посади "Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації транспортно-експедиційного обслуговування - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації транспортно-експедиційного обслуговування;
      - правила перевезень вантажів автомобільним транспортом (у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних);
      - вимоги до організації супроводження вантажів;
      - технологію і організацію транспортно-експедиційного обслуговування;
      - методи оптимізації транспортно-технологічних схем доставки вантажів;
      - основи маркетингу на автомобільному транспорті;
      - призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів і правила їх технічної експлуатації;
      - основи організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію транспортно-експедиційного обслуговування замовників послуг на умовах і в терміни, визначені договірними зобов'язаннями.

2.2. Керує роботою щодо укладання та своєчасного виконання угод транспортної експедиції, збереження і дотримання встановлених термінів доставки вантажів, видачу вантажів у встановленому порядку, а також інших умов, обумовлених договором транспортної експедиції.

2.3. Бере участь у розробленні маршрутів перевезень небезпечних вантажів.

2.4. Контролює та організовує взаємодію всіх учасників доставки вантажів.

2.5. Забезпечує ефективне використання автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і обладнання, підвищення якості транспортно-експедиційного обслуговування.

2.6. Здійснює повідомлення одержувачів про прибуття вантажів на їх адресу.

2.7. Вживає заходів щодо забезпечення збереження вантажів, що перевозяться, безпечного перевезення небезпечних вантажів, розширення мережі транспортно-експедиційних послуг, підвищення культури обслуговування.

2.8. Аналізує характер, обсяги і напрямки перевезень вантажів.

2.9. Здійснює контроль за своєчасним і правильним оформленням товарно-транспортних накладних, вантажних митних декларацій, іншої дорожньої документації.

2.10. Контролює оформлення документів, пов'язаних із страхуванням вантажів, претензійних актів згідно із встановленими формами у разі надходження вантажів і автотранспортних засобів в пошкодженому стані.

2.11. Контролює виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з браком.

2.12. Контролює роботу з розшуку вантажів, автотранспортних засобів, які пропали, та ведення претензійних справ.

2.13. Розглядає скарги замовників щодо якості транспортно-експедиційного обслуговування, аналізує й усуває причини їхнього виникнення.

2.14. Забезпечує в процесі діяльності дотримання законів та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних конвенцій і угод з транспортно-експедиційної діяльності.

2.15. Керує працівниками відділу.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.