Інструкція для посади "Начальник відділу транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу транспорту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією транспорту, - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інструкції, нормативні та інші керівні документи з питань експлуатації, технічного обслуговування, ремонту автотранспорту;
      - комплектність і вимоги до технічного стану автомобілів, автонавантажувачів, паркового обладнання і механізмів;
      - єдину систему планово-запобіжного ремонту;
      - організацію ремонтних робіт транспорту та обладнання;
      - конструктивні особливості та технічні дані транспорту підприємства;
      - порядок і строки складання звітної документації;
      - методи господарчого розрахунку;
      - форми матеріального заохочення;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи економіки та організації виробництва і праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу транспорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу транспорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу транспорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу транспорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю транспортного відділу.

2.2. Стежить за правильністю експлуатації, ремонту, технічного обслуговування автотранспорту, обладнання, паркового господарства.

2.3. Контролює правильність витрачання паливно-мастильних матеріалів, ведення та облік технічної документації.

2.4. Забезпечує виконання планових завдань в установлені терміни, ефективне використання транспорту.

2.5. Стежить за своєчасним представленням автотранспорту на щорічний, а для спеціального автотранспорту - щоквартальний технічний огляд.

2.6. Організовує правильне технічне обслуговування і ремонт автотранспорту.

2.7. Своєчасно подає заявки на необхідні змінні запасні частини та інструмент.

2.8. Організовує і керує парковою службою з метою недопущення розкрадання майна.

2.9. Перевіряє правильність заповнення шляхових листків.

2.10. Координує роботу водіїв, диспетчера, слюсарів.

2.11. Здійснює добір кадрів.

2.12. Контролює додержання підлеглим персоналом правил і норм охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу транспорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу транспорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу транспорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу транспорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу транспорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу транспорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу транспорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу транспорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу транспорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу транспорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу транспорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу транспорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу транспорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу транспорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу транспорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу транспорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.