Інструкція для посади "Завідувач вантажного двору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач вантажного двору" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали з питань організації роботи вантажного двору;
      - правила і технічні умови зберігання, розвантаження, навантаження, кріплення та перевезення вантажів (в тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних);
      - положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи вантажного двору;
      - умови договорів на перевезення та зберігання вантажів, оренду складських приміщень та устаткування;
      - порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Завідувач вантажного двору призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач вантажного двору підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач вантажного двору керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач вантажного двору під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу вантажного двору.

2.2. Забезпечує приймання, зберігання вантажів і їх своєчасне вивезення, виконання робіт з навантаження, розвантаження та перевантаження вантажів (в тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних) з дотриманням норм, правил і інструкцій з охорони праці.

2.3. Забезпечує ефективне використання виробничих площ і вантажно-розвантажувальних засобів.

2.4. Контролює дотримання технічних умов навантаження вантажів, часу простою рухомого складу під вантажними операціями, правильність оформлення документації щодо обліку вантажно-розвантажувальних робіт.

2.5. Контролює забезпечення задовільного стану складських приміщень, вантажно-розвантажувальних площадок і вагових приладів.

2.6. Бере участь в контрольних операціях навантаження і розвантаження вантажів.

2.7. Аналізує роботу вантажного двору.

2.8. Розробляє і впроваджує заходи щодо скорочення простою автотранспортних засобів під час вантажно-розвантажувальних робіт, запобігання і ліквідації псування вантажів.

2.9. Організовує роботу щодо підвищення рівня професійних знань працівників вантажного двору.

2.10. Забезпечує своєчасне оформлення встановлених форм звітності.

2.11. Керує працівниками вантажного двору.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач вантажного двору має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач вантажного двору має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач вантажного двору має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач вантажного двору має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач вантажного двору має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач вантажного двору має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач вантажного двору має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач вантажного двору має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач вантажного двору має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач вантажного двору несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач вантажного двору несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач вантажного двору несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач вантажного двору несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач вантажного двору несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач вантажного двору несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач вантажного двору несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.