Інструкція для посади "Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації - не менше 1 року. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила експлуатації комп'ютерної техніки й систем зв'язку;
      - технологію опрацювання текстових даних;
      - видавниче й поліграфічне устаткування нового покоління, зокрема: цифрові фотокамери, фотоосвітлювальні апарати;
      - компоненти комп'ютерної техніки;
      - цифрові засоби запису інформації;
      - файлові системи й системи відновлення даних;
      - інструктивні, нормативні та методичні матеріали щодо техніки проведення і послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах);
      - правила захисту інформації;
      - основи організації праці й трудового законодавства.

1.4. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Працює з комп'ютерними видавничо-поліграфічними системами.

2.2. Виконує цифрове опрацювання інформації та відтворення кольорових зображень з використанням операційних систем і програмного забезпечення.

2.3. Працює з базами даних (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій.

2.4. Готує до роботи поопераційне технологічне устаткування, пристрої передавання інформаційних потоків, засоби контролю якості продукції.

2.5. Інсталює технічні елементи видавничо-поліграфічних систем, їх програмне забезпечення та інтерфейси.

2.6. Налагоджує роботу сканерів, цифрових фотокамер і фотоосвітлювальних апаратів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.