Інструкція для посади "Фахівець з автотехнічної експертизи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з автотехнічної експертизи" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - фахівець з автотехнічної експертизи I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Стаж роботи за професією фахівця з автотехнічної експертизи II категорії: для магістра - не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років. Фахівець з автотехнічної експертизи II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця з автотехнічної експертизи - не менше 1 року. Фахівець з автотехнічної експертизи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються питань здійснення автотехнічної експертизи;
      - форми і методи її виконання;
      - організацію робіт із встановлення вартості об'єктів автотехнічної експертизи;
      - порядок оформлення угод купівлі-продажу об'єктів автотехнічної експертизи і реєстрації переуступки прав власності;
      - конструкцію складових одиниць і агрегатів автотранспортних засобів, принципи їх роботи, можливі ушкодження і причини їхнього виникнення;
      - особливості конструкцій сучасних закордонних автотранспортних засобів і їхнього додаткового обладнання;
      - правила дорожнього руху;
      - методи виконання розрахунків, пов'язаних з моделюванням дорожніх ситуацій, установленням довжини гальмового і зупинного шляхів;
      - форми і методи оцінки автотранспортних засобів;
      - основи економіки;
      - правила і норми з охороні праці;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Фахівець з автотехнічної експертизи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з автотехнічної експертизи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з автотехнічної експертизи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з автотехнічної експертизи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює автотехнічну експертизу, враховуючи обставини дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), дорожню ситуацію і дії учасників руху, а також обставини, що спричинили виникнення ДТП.

2.2. У процесі виконання експертизи обстежує технічний стан автотранспортних засобів з метою встановлення фактичних змін (ушкоджень) окремих деталей, складових одиниць, агрегатів, систем і додаткового обладнання та причин, які їх викликали (ДТП або сторонні зовнішні впливи).

2.3. Визначає складність і характер змін (ушкоджень) автотранспортних засобів, що виникли в результаті дії на них різних факторів, а також технологію і методи ремонтно-відновлювальних робіт.

2.4. Обґрунтовує необхідність застосування спеціального контрольно-діагностичного та ремонтного обладнання, що потрібні для оцінки та відновлення пошкоджених автотранспортних засобів, відповідно до технічних вимог і вимог державних і міжнародних стандартів, а також нормативних документів заводів - виробників автотранспортних засобів, що діють на момент виконання експертизи.

2.5. Встановлює причини і час виникнення пошкоджень і технічних несправностей автотранспортних засобів.

2.6. Аналізує можливості виявлення технічної несправності до моменту настання ДТП, причинний зв'язок між виявленою несправністю (пошкодженням) автомобільного транспортного засобу і ДТП, а також можливості запобігання ДТП (наїзду, зіткнення, перекидання, загоряння і т.п.) при визначеному технічному стані автомобільного транспортного засобу в момент події і обставинами, пов'язаними з технічним станом автомобільного транспортного засобу, що спричинили чи могли спричинити виникнення ДТП.

2.7. Досліджує обставини, що характеризують механізм ДТП або окремих її елементів (фаз), з метою визначення швидкості і напрямку руху автомобільного транспортного засобу, гальмового шляху, напрямку дії сил між автотранспортними засобами, що зіштовхнулися, їхнє взаємне положення в різні моменти ДТП.

2.8. Встановлює час подолання автомобільними транспортними засобами визначених ділянок шляху, момент виникнення небезпеки для руху, що вимагає вживання екстрених заходів із запобігання події.

2.9. На основі використання технічних даних і врахування об'єктивних закономірностей виконує дослідження обставин на місці ДТП для визначення значень параметрів і коефіцієнтів, що характеризують рух автотранспортних засобів і інших об'єктів (коефіцієнти зчеплення, опору каченя і т.п.), умов видимості з місця водія в момент ДТП (за даними про дорожні обставини і результати проведеного огляду), обставин, що відносяться до дорожніх перед ДТП, що спричинили або могли спричинити її виникнення.

2.10. Забезпечує наукову обґрунтованість і доказовість виконаної автотехнічної експертизи, а також вирішення інших питань, пов'язаних з безпекою руху й експлуатацією автотранспортних засобів.

2.11. Виконує дослідження і дає рекомендації з обґрунтованості позовних вимог, правильності розрахунків вартості ремонту автотранспортних засобів, визначення розміру майнового збитку, заподіяного внаслідок ДТП.

2.12. Аналізує інформацію про об'єкт автотехнічної експертизи для здійснення правової експертизи.

2.13. Обґрунтовує форми і методи автотехнічної експертизи.

2.14. Відповідно до встановленого порядку оформлює угоди із замовниками, контролює їхнє виконання.

2.15. Консультує замовників за діючими правилами і вимогами нормативних правових актів, якими необхідно керуватися при оформленні документів, що стосуються виконання автотехнічної експертизи.

2.16. Забезпечує дотримання законів і інших нормативно-правових актів, а також правильність оформлення документів, необхідних при виконанні автотехнічної експертизи, складає експертний висновок, акти і встановлену звітність про виконану роботу.

2.17. Дотримується вимог із забезпечення конфіденційності інформації, що використовується в процесі експертизи.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з автотехнічної експертизи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з автотехнічної експертизи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з автотехнічної експертизи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з автотехнічної експертизи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з автотехнічної експертизи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з автотехнічної експертизи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з автотехнічної експертизи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з автотехнічної експертизи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з автотехнічної експертизи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з автотехнічної експертизи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з автотехнічної експертизи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з автотехнічної експертизи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з автотехнічної експертизи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з автотехнічної експертизи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з автотехнічної експертизи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з автотехнічної експертизи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.