Інструкція для посади "Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні відомості про рентгенівський характеристичний спектр і спектр гальмування;
      - властивості рентгенівських променів і їх взаємодію з речовинами;
      - основні відомості про спектри флуоресценції збуджуваних проб;
      - фізичні основи кристал-дифракційних вимірів;
      - принципові схеми високовольтних генераторів;
      - оптичну схему рентгенівського спектрометра, правила підключення апаратів до мережі;
      - будову і типи рентгенівських трубок;
      - призначення кенотронів, захисних кожухів і окремих елементів пульта керування;
      - характеристики апаратів, застосовуваних в рентгеноспектральному аналізі;
      - основні прийоми і правила роботи на рентгеноспектральних апаратах;
      - метод побудови градуйованого графіка;
      - порядок виконання розрахунку процентного вмісту складових проби;
      - склад аналізованих продуктів;
      - вимоги до якості проб, еталонів і аналізів;
      - методики та еталони проведення рентгеноспектрального аналізу;
      - джерела похибок.

1.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить якісний і кількісний рентгеноспектральний аналіз серії проб за прийнятою методикою.

2.2. Готує і контролює якість зразків (проб) для аналізу.

2.3. Готує синтетичні еталони і розчини.

2.4. Складає план проведення аналізу серії проб.

2.5. Проводить градуювання рентгеноспектрального апарату.

2.6. Здійснює коригування аналітичних графіків за еталонами.

2.7. Стежить за роботою апаратури.

2.8. Опрацьовує показання приладів за градуйованими графіками або таблицями.

2.9. Опрацьовує та оформляє результати аналізу.

2.10. Переключає рентгеноспектральний апарат на різні режими роботи.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.