Інструкція для посади "Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи фізики, загальної і аналітичної хімії;
      - будову, призначення і принцип роботи блоків рентгеноспектральних апаратів, збудження первинних і вторинних спектрів;
      - розкладання рентгенівських променів у спектр і дифракцію рентгенівських променів у кристалах;
      - залежність інтенсивності вторинного рентгенівського випромінювання від складу аналізованого об'єкта;
      - методи фокусування кристалів-аналізаторів;
      - схему якісного і кількісного рентгеноспектрального аналізу;
      - чутливість аналізу і межі його застосування;
      - можливі помилки рентгеноспектрального аналізу, способи їх усунення та обліку;
      - основні параметри контрольованих технологічних процесів;
      - схему і поопераційні параметри відбору і підготовки проб до аналізу;
      - склад аналізованих продуктів і технологію їх отримання: методи коригування розрахункових шкал і розкладання рентгенівських променів у спектр.

1.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить за прийнятими методиками серійні кількісні та якісні рентгеноспектральні аналізи на декілька компонентів для двох-трьох видів матеріалів.

2.2. Вибирає методики і оптимальний режим вимірювання проб відповідно до концентрації аналізованого елементу.

2.3. Підбирає еталони і будує за ними аналітичні графіки.

2.4. Виконує нестандартні (одиночні) аналізи та аналізи невідомих матеріалів.

2.5. Аналізує розчини абсорбційним рентгеноспектральним методом.

2.6. Перевіряє правильність установлення режимів дискримінації.

2.7. Усуває дрібні несправності рентгеноспектральних апаратів, проводить заміну рентгенівських трубок, окремих блоків реєструючих систем.

2.8. Бере участь в опрацюванні та оформленні метрологічних звітів і методичній роботі.

2.9. Визначає робочу характеристику лічильника імпульсів.

2.10. Підбирає робочий час і проводить заміну лічильника в разі несправності.

2.11. Підбирає і здійснює заміну щілини в лічильнику.

2.12. Аналізує помилкові та аварійні ситуації під час роботи на спектрометрах і ЕОМ.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.