Інструкція для посади "Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів у металах 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи вакуумметрів з іонізаційними і магніторозрядними манометрами, хроматографічних колонок, рН-метрів-дефекторів;
      - основні закономірності в процесі взаємодії газів з металами;
      - основні принципи сорбції розчинення;
      - реактивні і стабільні ізотопи;
      - основи електроніки;
      - сутність методу ізотопного розбавлення, застосування його для аналізу газів у металах;
      - фізичні основи мас-спектрометри;
      - вакуумну гігієну;
      - правила роботи на мас-спектрометрі;
      - особливості одночасного визначення вмісту декількох газів на установках вакуум-плавлення;
      - методи визначення похибки.

1.4. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує нестандартні визначення газів у металах методом вакуум-плавлення.

2.2. Проводить одночасне визначення вмісту декількох газів із застосуванням мас-спектрометра, хроматографа.

2.3. Оцінює похибку визначення на установках вакуум-плавлення.

2.4. Вибирає умови аналізу: температуру, тривалість ведення аналізу тощо.

2.5. Проводить заміри ізотопних і хроматографічних піків.

2.6. Записує і обробляє результати вимірів.

2.7. Підготовляє мас-спектрометр до виконання замірів: створює необхідний вакуум у вакуумних системах, прогріває блоки, настроює підсилювачі.

2.8. Розраховує ізотопний склад аналізованого газу.

2.9. Розраховує вміст газу в аналізованому зразку.

2.10. Проводить ізотопний аналіз газів на мас-спектрометрі.

2.11. Розшифровує фонові піки.

2.12. Виконує кількісне визначення вмісту газів у газових сумішах на мас-спектрометрах.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант з аналізу газів у металах 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.