Інструкція для посади "Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів у металах 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - блок-схему мас-спектрометра;
      - систему напускання аналізованого газу, іонне джерело, магнітний аналізатор, приймач іонів, вимірювальну систему, систему одержання і вимірювання високого вакууму;
      - ізотопний і загальний аналіз газів на мас-спектрометрі;
      - методи поділу ізотопів;
      - основи металознавства;
      - систему "кисень-метал", систему "водень-метал", систему "азот-метал";
      - вплив газів на властивості металів;
      - методи визначення газів у металах;
      - методи відновлення окислів у металах;
      - температуру відновлення окислів у металах;
      - температуру розкладання гідридів, термічну дисоціацію нітридів;
      - розкладання нітридів вуглецем;
      - методи виявлення течі та її усунення.

1.4. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає еталонні газові суміші.

2.2. Настроює хроматограф, мас-спектрометр стосовно ртуті, окису вуглецю, азоту, водню та еталонним газовим сумішам.

2.3. Виявляє течу на мас-спектрометрі та усуває її.

2.4. Визначає склад газової суміші.

2.5. Виготовляє дозувальні зразки, які використовуються під час визначення газу в металах методом ізотопного розбавлення.

2.6. Готує газові суміші для градуювання.

2.7. Здійснює градуювання за допомогою газів мас-спектрометрів і хроматографів.

2.8. Розраховує масові та атомні проценти в дозувальних зразках.

2.9. Проводить калібрування об'ємів вакуумних систем.

2.10. Виконує поточний ремонт обслуговуваного устаткування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант з аналізу газів у металах 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.