Інструкція для посади "Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні знання про будову обслуговуваного устаткування;
      - правила нанесення друкарської фарби на кліше і пуансон;
      - призначення і властивості застосовуваних клеїв, фарб і лаків;
      - правила готування розчинів для фотодруку та їх застосування;
      - способи підготовки шкал і плат до друкування схем.

1.4. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє шкали для різних приладів та виробів на пресах і налагоджених накатних верстатах.

2.2. Виготовляє шкали і щитки методом фотодруку.

2.3. Наносить схеми на плати вручну із застосуванням трафарету або на верстаті під керівництвом виробника вищої кваліфікації.

2.4. Готує плати і шкали для друкарських схем та інших зображень.

2.5. Розкроює, натягує сітку на раму і закріплює її.

2.6. Проводить знежирювання і сушіння сіток.

2.7. Наклеює паперові шкали на плати з подальшим їх сушінням і обробленням.

2.8. Зафарбовує сектори шкали лаком або тушшю за трафаретом або надрукованим контуром.

2.9. Складає за даною рецептурою під керівництвом виробника вищої кваліфікації спеціальні розчини для фотодруку.

2.10. Виготовляє фотошаблони.

2.11. Перевіряє якість виготовлених шкал зовнішнім оглядом.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник трафаретів, шкал та плат 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.