Інструкція для посади "Виробник таблеток 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник таблеток 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника таблеток 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію приготування таблеткової маси;
      - технологію та технологічний режим виготовлення таблеток "Холодок";
      - методи визначення вологості грануляту і готовності мас;
      - правила обслуговування обладнання та контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Виробник таблеток 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник таблеток 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник таблеток 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник таблеток 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виготовлення таблеток типу "Холодок".

2.2. Готує масу для таблеток.

2.3. Завантажує сировину у варильний котел.

2.4. Готує емульсію.

2.5. Стежить за процесом уварювання емульсії і подає емульсію у лійку мікс-машини.

2.6. Стежить за процесом сушіння грануляту в сушарці, регулює температурний режим сушіння.

2.7. Відбирає проби та перевіряє гранулят на вологість у процесі сушіння.

2.8. У разі потреби пересипає сирий гранулят з нижнього ярусу сушарки на верхній.

2.9. У разі утворення великих пластів грануляту в сушарці розколює їх на дрібні шматки.

2.10. Подає сухий гранулят транспортером у дезінтегратор, стежить за розмелюванням його у порошок.

2.11. Подає порошок у мікс-машину з подальшим додаванням згідно з рецептурою м'ятної олії і стеарату кальцію.

2.12. Стежить за змішуванням таблеткової маси і визначає її готовність.

2.13. Подає готову масу в місткість на вистоювання.

2.14. Регулює роботу устаткування та контрольно-вимірювальних приладів.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник таблеток 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник таблеток 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник таблеток 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник таблеток 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник таблеток 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник таблеток 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник таблеток 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник таблеток 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник таблеток 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник таблеток 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник таблеток 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник таблеток 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник таблеток 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник таблеток 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник таблеток 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник таблеток 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.