Інструкція для посади "Касир квитковий II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Касир квитковий II категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила перевезення пасажирів і багажу відповідним видом транспорту;
      - застосування тарифів і встановлених доплат і зборів;
      - порядок перерахунку вартості проїзду з одного виду транспорту на інший;
      - форми проїзних документів;
      - правила видавання пільгових квитків;
      - схеми розташування місць у вагонах, суднах, автобусах, залах видовищних підприємств тощо;
      - схеми відповідних транспортних мереж;
      - основні маршрути і розклад руху транспорту;
      - інструкції з одержання, зберігання і здавання коштів, бланків документів та інших матеріальних цінностей.

1.4. Касир квитковий II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Касир квитковий II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Касир квитковий II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Касир квитковий II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Оформляє і продає квитки, абонементи, посадкові талони та інші проїзні і перевізні документи на транспорт (повітряний, морський, річковий, залізничний, автомобільний, міський електричний тощо), у театри, кінотеатри, цирки, клуби, парки, на стадіони та на інші видовища вручну і з використанням квиткодрукарських машин та автоматів термінальної апаратури автоматизованих систем продажу і бронювання місць.

2.2. Передає інформацію про наявність у касі квитків, абонементів, посадкових талонів та інших проїзних документів.

2.3. Обслуговує автомати для друкування, продавання квитків, розмінювання монет; розмінює гроші пасажирам для користування автоматами з продажу квитків.

2.4. Оформляє, здійснює попередній продаж і продаж на замовлення квитків (абонементів) та інших проїзних і перевізних документів.

2.5. Одержує, зберігає, здає кошти, бланки документів та інших матеріальних цінностей за встановленим порядком.

2.6. Приймає проїзні та інші документи від громадян у разі їх відмови від поїздки польоту і повертає за встановленим порядком сплачені ними гроші.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Касир квитковий II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Касир квитковий II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Касир квитковий II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Касир квитковий II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Касир квитковий II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Касир квитковий II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Касир квитковий II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Касир квитковий II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Касир квитковий II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Касир квитковий II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Касир квитковий II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Касир квитковий II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Касир квитковий II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Касир квитковий II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Касир квитковий II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Касир квитковий II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.