Інструкція для посади "Касир квитковий автотранспортний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Касир квитковий автотранспортний" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший касир квитковий: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира - не менше 1 року. Касир квитковий: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила виконання касових і банківських операцій у межах ведення обліку і звітності;
      - правила перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом;
      - форми проїзних документів;
      - тарифи на перевезення пасажирів і пільги, що надаються окремим категоріям громадян;
      - основні маршрути руху автобусів;
      - правила збереження бланків суворої звітності і порядок їхнього обліку;
      - правила ведення касової книги і складання касової звітності;
      - положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.4. Касир квитковий автотранспортний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Касир квитковий автотранспортний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Касир квитковий автотранспортний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Касир квитковий автотранспортний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює касові операції щодо продажу проїзних документів та приймання невикористаних.

2.2. Оформлює документацію щодо квитків, які були повернуті в касу.

2.3. Інформує пасажирів про наявність вільних місць в автобусах (маршрутних таксомоторах), що відходять від автостанції.

2.4. Забезпечує наявність пломб на касових апаратах.

2.5. Своєчасно здає виручку, стежить за наявністю запасів бланків проїзних документів.

2.6. Складає відповідно до встановленої періодичності касову звітність.

2.7. Складає описи старих купюр та відповідні документи для їх передачі в установи банку з метою заміни на нові.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Касир квитковий автотранспортний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Касир квитковий автотранспортний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Касир квитковий автотранспортний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Касир квитковий автотранспортний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Касир квитковий автотранспортний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Касир квитковий автотранспортний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Касир квитковий автотранспортний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Касир квитковий автотранспортний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Касир квитковий автотранспортний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Касир квитковий автотранспортний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Касир квитковий автотранспортний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Касир квитковий автотранспортний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Касир квитковий автотранспортний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Касир квитковий автотранспортний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Касир квитковий автотранспортний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Касир квитковий автотранспортний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.