Інструкція для посади "Таксувальник перевізних документів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Таксувальник перевізних документів" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок таксування документів;
      - правила перевезення пасажирів, багажу і вантажів;
      - форми провізних та проїзних документів;
      - схему відповідної транспортної мережі, основні маршрути транспорту;
      - правила ведення оперативного обліку і складання звітності;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Таксувальник перевізних документів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Таксувальник перевізних документів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Таксувальник перевізних документів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Таксувальник перевізних документів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує таксування вантажних документів (накладних та шляхових відомостей) і підрахунок сум провізної сплати та збори за послуги по кожному документу на вантажі і багаж, що відправляються.

2.2. Звіряє корінці провізних та проїзних документів зі змінними звітами товарних, багажних і білетних касирів та підбирає корінці за їх формами і пунктами призначення.

2.3. Веде оперативний облік виручки і складає звіти згідно з установленою формою.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Таксувальник перевізних документів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Таксувальник перевізних документів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Таксувальник перевізних документів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Таксувальник перевізних документів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Таксувальник перевізних документів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Таксувальник перевізних документів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Таксувальник перевізних документів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Таксувальник перевізних документів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Таксувальник перевізних документів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Таксувальник перевізних документів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Таксувальник перевізних документів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Таксувальник перевізних документів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Таксувальник перевізних документів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Таксувальник перевізних документів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Таксувальник перевізних документів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Таксувальник перевізних документів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.