Інструкція для посади "Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи талькувальної машини або верстата;
      - сортамент і марки сталі, що піддягає талькуванню;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обпилює тальком листи на талькувальних машинах під керівництвом талькувальника вищої кваліфікації.

2.2. Обпилює тальком стрічки в рулонах різних марок сталі та сплавів на талькувальному верстаті.

2.3. Подає рулони та прибирає їх після талькування.

2.4. Регулює рівномірність пересипання стрічок і листів тальком.

2.5. Готує тальк та засипає його в бункер машини або засік верстата.

2.6. Замінює відпрацьований тальк та стежить за його рівнем у бункері машини.

2.7. Очищає листи від тальку після випалу.

2.8. Налагоджує верстат та бере участь у налагодженні машини.

2.9. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Талькувальник листів та стрічок 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.