Інструкція для посади "Шкіпер рейду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шкіпер рейду" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший шкіпер рейду: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією шкіпера рейду - не менше 1 року. Шкіпер рейду: професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією шкіпера несамохідного флоту - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розпорядження та накази пароплавства, підприємства в галузі організації роботи несамохідного флоту;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - Статут з дисципліни працівників річкового транспорту;
      - Статут служби на судах річкового флоту;
      - правила технічної експлуатації та утримання суден;
      - правила, технічні умови та інструкції під час проведення вантажних, зачищувальних, мийних та водозливних робіт;
      - правила оформлення транспортних документів та зберігання вантажу;
      - правила плавання та забезпечення безпечної стоянки та збереження суден;
      - правила експлуатації суднових механізмів, устаткування та сигнальних пристроїв;
      - порядок складання заявок та відомостей на ремонт судна;
      - основи економіки та управління на транспорті;
      - передовий досвід з організації роботи несамохідного флоту;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Шкіпер рейду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шкіпер рейду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шкіпер рейду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шкіпер рейду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує приймання та здавання несамохідних суден, що експлуатуються без команд.

2.2. На рейді, разом з вахтовим начальником буксира-штовхача або вантажного теплоходу, перевіряє технічний стан суден, що приймаються, наявність та справність устаткування, суднових пристроїв та інвентарю, наявність вантажу згідно з провізними документами та справність пломб.

2.3. Вживає заходів до забезпечення збереження вантажу та безпечної стоянки флоту.

2.4. Забезпечує нормальну роботу суднових механізмів та пристроїв.

2.5. Керує підготовкою закріплених за ним несамохідних суден до завантаження та вивантаження, забезпечує виконання правил, технічних умов та інструкцій під час виконання вантажних робіт.

2.6. Здійснює керівництво роботою з зачищення, миття та відкачування води з трюмів.

2.7. Виконує правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шкіпер рейду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шкіпер рейду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шкіпер рейду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шкіпер рейду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шкіпер рейду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шкіпер рейду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шкіпер рейду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шкіпер рейду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шкіпер рейду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шкіпер рейду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шкіпер рейду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шкіпер рейду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шкіпер рейду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шкіпер рейду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шкіпер рейду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шкіпер рейду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.