Інструкція для посади "Шкіпер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шкіпер" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж експлуатаційної роботи на судні - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні документи, що стосуються експлуатації несамохідного судна та організації вахтової служби;
      - правила й порядок виконання швартовних операцій;
      - правила користування шкіперським майном та інвентарем, його ремонт та зберігання;
      - конструктивні особливості несамохідних суден;
      - правила та нормативні документи Регістру судноплавства України;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - правила ведення технічної документації;
      - основи економіки;
      - основи праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Шкіпер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шкіпер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шкіпер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шкіпер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує правильну та безпечну організацію робочих місць.

2.2. Проводить інструктажі з безпечних прийомів та методів роботи, контролює роботу екіпажу судна.

2.3. Оформлює відходи та приходи судна.

2.4. Контролює правильне завантаження судна, розміщення вантажу в трюмах згідно з вантажним планом.

2.5. Керує судном під час слідування за буксиром, маневрування та плавання в складних навігаційних умовах.

2.6. Вживає заходів щодо безаварійного плавання та збереження вантажу.

2.7. Здійснює швартовні операції на судні біля причалів та суден, що стоять на рейді або біля причалу.

2.8. Забезпечує подавання східців та трапів силами екіпажу, їх надійне кріплення та огородження.

2.9. Проводить виміри глибин в місцях якірної стоянки для забезпечення надійної стоянки судна на якорі та запобігання його дрейфу.

2.10. Забезпечує своєчасний підйом сигналів та вогнів як на стоянці, так і під час руху судна, стежить за їх справним станом та готовністю до дії.

2.11. Забезпечує утримання в належному стані корпусу судна, надбудови, вантажних приміщень, протипожежних, аварійних та рятувальних засобів.

2.12. Забезпечує безпечну експлуатацію, технічне обслуговування механізмів, електроустаткування, суднових засобів та систем.

2.13. Проводить профілактичний огляд в період експлуатації судна.

2.14. Веде технічну документацію.

2.15. Складає ремонтні відомості та забезпечує необхідні підготовчі роботи перед поставленням судна в ремонт.

2.16. Здійснює контроль за якістю та строками виконання робіт під час ремонту.

2.17. Керує роботами з ремонту, який проводиться силами екіпажу.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шкіпер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шкіпер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шкіпер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шкіпер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шкіпер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шкіпер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шкіпер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шкіпер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шкіпер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шкіпер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шкіпер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шкіпер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шкіпер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шкіпер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шкіпер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шкіпер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.