Інструкція для посади "Механік малотоннажного судна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік малотоннажного судна" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Стаж плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць та/або з потужністю головної енергетичної установки більше 55 кВт - не менше 6 місяців та стаж роботи, пов'язаний з ремонтом суднових механізмів та обладнання - не менше 6 місяців. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії механіка малотоннажного судна. Періодичне підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні та інші керівні матеріали з безпечної експлуатації суднової енергетичної установки, суднових технічних засобів та систем малотоннажних суден;
      - керівні документи, що регламентують організацію суднової служби;
      - санітарні правила для малотоннажних суден;
      - будову й дію головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, котлів, суднових пристроїв, систем та засобів автоматизації, інструкції з їх експлуатації й ремонту;
      - процедури несення машинної вахти;
      - основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і систем;
      - способи виявлення та усунення несправностей відповідно до вимог інструкцій;
      - основи теплотехніки та електротехніки;
      - основи електроустаткування суден і елементи суднової автоматики;
      - призначення й будову приладів автоматики двигунів внутрішнього згоряння;
      - основи організації та технології судноремонту;
      - призначення і правила застосування слюсарного й контрольно-вимірювального інструменту;
      - види та класифікацію паливо-мастильних матеріалів;
      - протипожежні заходи щодо приймання, зберігання на судні палива і мастильних матеріалів та їх витрат;
      - методи боротьби за живучість судна та техніку особистого виживання на морі;
      - розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням;
      - правила ведення технічної документації;
      - надання першої допомоги у разі нещасних випадків;
      - основи організації праці й економіки.

1.4. Механік малотоннажного судна призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік малотоннажного судна підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік малотоннажного судна керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік малотоннажного судна під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безаварійну роботу та технічне обслуговування суднових машин, механізмів, всіх технічних засобів судна валовою місткістю менше 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки менше 750 кВт.

2.2. Несе машинні вахти.

2.3. Стежить за дотриманням установленого режиму експлуатації головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, котлів, суднових систем і систем суднової автоматики, які пов'язані з ними.

2.4. Забезпечує швидке й точне виконання команд, що подаються з ходового містка.

2.5. Вживає відповідних заходів у разі виявлення неполадок у роботі суднових машин, механізмів, всього суднового устаткування.

2.6. Здійснює ревізію окремих вузлів суднових двигунів внутрішнього згоряння.

2.7. Виконує слюсарно-монтажні роботи з дрібного ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем.

2.8. Контролює виконання ремонтних робіт, що проводяться береговими працівниками.

2.9. Здійснює прийом паливно-мастильних матеріалів на судно.

2.10. Стежить за правильним та економним використанням палива, мастил та інших матеріалів.

2.11. Перевіряє якість палива та мастильних матеріалів згідно з їх характерними зовнішніми ознаками та основними паспортними даними.

2.12. Забезпечує своєчасне постачання судна аварійним майном, інвентарем, матеріалами та змінними запасними частинами.

2.13. Стежить за рівнем води в ллялах.

2.14. Виконує баластні операції.

2.15. Вживає заходів щодо видалення забрудненої води та сміття у приймальні берегові або плавучі споруди та запобігання забрудненню із судна навколишнього середовища.

2.16. Забезпечує постійну готовність до дії засобів забезпечення живучості судна та використовує необхідні технічні засоби у надзвичайних ситуаціях.

2.17. Веде необхідну технічну документацію.

2.18. Забезпечує додержання правил охорони праці та протипожежного захисту в машинному відділенні.

2.19. Контролює виконання заходів щодо забезпечення охорони людського життя на морі та захисту природного навколишнього середовища.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік малотоннажного судна має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік малотоннажного судна має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік малотоннажного судна має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік малотоннажного судна має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік малотоннажного судна має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік малотоннажного судна має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік малотоннажного судна має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік малотоннажного судна має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік малотоннажного судна має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік малотоннажного судна несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік малотоннажного судна несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік малотоннажного судна несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік малотоннажного судна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік малотоннажного судна несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік малотоннажного судна несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік малотоннажного судна несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.