Інструкція для посади "Механік контрольно-пропускного пункту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік контрольно-пропускного пункту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший механік контрольно-пропускного пункту: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); стаж роботи за професією механіка - не менше 2 років. Механік контрольно-пропускного пункту: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту автотранспортних засобів;
      - призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів;
      - правила експлуатації автотранспортних засобів;
      - організацію і технологію технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;
      - методи діагностики технічного стану автотранспортних засобів;
      - основи організації ремонтного виробництва, праці і управління;
      - основи екологічного законодавства;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Механік контрольно-пропускного пункту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік контрольно-пропускного пункту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік контрольно-пропускного пункту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік контрольно-пропускного пункту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за технічним станом автотранспортних засобів під час їхнього виїзду на лінію та повернення на підприємство (місце стоянки), особливо за станом складових одиниць і агрегатів, що впливають на безпеку дорожнього руху.

2.2. Забезпечує недопущення виїзду на лінію автотранспортних засобів з технічними несправностями, а також транспортних засобів, не обладнаних для здійснення перевезень окремих видів вантажів (у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних).

2.3. Перевіряє наявність і кількість пального в паливних баках автотранспортних засобів.

2.4. Забезпечує в дорожніх листах відмітку фактичного часу виїзду і повернення автотранспортних засобів на підприємство, показань спідометрів.

2.5. Здійснює аналіз причин виникнення несправностей, а також причин аварій і дорожньо-транспортних пригод через технічні несправності.

2.6. Забезпечує контроль за дотриманням графіка проведення технічного обслуговування автотранспортних засобів.

2.7. Забезпечує складання відповідної щоденної звітності про роботу автотранспортних засобів підприємства.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік контрольно-пропускного пункту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік контрольно-пропускного пункту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік контрольно-пропускного пункту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік контрольно-пропускного пункту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік контрольно-пропускного пункту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік контрольно-пропускного пункту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік контрольно-пропускного пункту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік контрольно-пропускного пункту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік контрольно-пропускного пункту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік контрольно-пропускного пункту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік контрольно-пропускного пункту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік контрольно-пропускного пункту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік контрольно-пропускного пункту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік контрольно-пропускного пункту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік контрольно-пропускного пункту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік контрольно-пропускного пункту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.