Інструкція для посади "Кондитер судновий 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кондитер судновий 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи у сфері громадського харчування - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види, асортимент і технологію приготування кондитерських виробів середньої складності;
      - основні властивості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які використовуються для виготовлення кондитерських виробів середньої складності;
      - ознаки доброякісності сировини та органолітичні методи її визначення;
      - норми витрат сировини та напівфабрикатів;
      - вимоги до якості кондитерської продукції, види дефектів, способи їх запобігання та усунення;
      - технологію виготовлення начинок, кремів і помадок;
      - способи оздоблення кондитерських виробів кремом, помадкою, шоколадом, марципаном, зацукреними фруктами;
      - технологію нанесення на кондитерські вироби трафаретного малюнку за еталоном в одну фарбу або з нескладним сполученням фарб;
      - порядок користування збірником рецептур борошняних кондитерських виробів;
      - умови, терміни зберігання й реалізації готової кондитерської продукції;
      - призначення, будову й правила експлуатації механічного, теплового, вагомірного й холодильного обладнання, що використовується;
      - англійську мову в межах кваліфікації;
      - особливості роботи суднових ресторанів;
      - основні знання про будову й обладнання суден.

1.4. Кондитер судновий 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кондитер судновий 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кондитер судновий 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кондитер судновий 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує кондитерські вироби середньої складності для туристів на пасажирських суднах.

2.2. Готує різноманітні види тіста (пісочне, листкове, дріжджове, прісно-здобне, пряничне, заварне, бісквітне), штампує, формує з нього вироби, відсаджує їх на кондитерські листи.

2.3. Готує різного виду начинки, креми, помадки.

2.4. Виробляє штучні кондитерські й хлібобулочні вироби, прості масові торти й вироби з морозива.

2.5. Оздоблює та прикрашає вироби кремом, помадкою, шоколадом, марципаном, зацукрованими фруктами.

2.6. Наносить на кондитерські вироби трафаретний малюнок за еталоном в одну фарбу або з нескладним сполученням фарб.

2.7. Затарює готову кондитерську продукцію.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кондитер судновий 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кондитер судновий 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кондитер судновий 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кондитер судновий 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кондитер судновий 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кондитер судновий 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кондитер судновий 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кондитер судновий 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кондитер судновий 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кондитер судновий 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кондитер судновий 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кондитер судновий 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кондитер судновий 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кондитер судновий 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кондитер судновий 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кондитер судновий 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.