Інструкція для посади "Механік вантажного району", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік вантажного району" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією перевантажувальної техніки: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи, що стосуються експлуатації перевантажувальної техніки;
      - правила технічної експлуатації та ремонту підйомно-транспортного та перевантажувального устаткування морських портів;
      - види та форми технічної документації, обліку та звітності, правила їх оформлення;
      - основи економіки, організації праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Механік вантажного району призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік вантажного району підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік вантажного району керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік вантажного району під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безаварійну, безпечну, високоефективну роботу перевантажувальної (вантажно-розвантажувальної) техніки для механізаторів (докерів-механізаторів) та робітників із технічного обслуговування перевантажувальної техніки.

2.2. Ознайомлюється зі змінно-добовим планом щодо розстановки перевантажувальної техніки, з розпорядженням щодо зміни механіків групових та електромеханіка.

2.3. Отримує інформацію від працівників із технічного обслуговування та ремонту про технічний стан перевантажувальної техніки.

2.4. Перевіряє наявність механізмів, які знаходяться на оперативному зберіганні.

2.5. Приймає зміну від змінного механіка та проводить інструктаж із питань охорони праці робітникам зміни з технічного обслуговування та ремонту перевантажувальної техніки, перевіряє наявність у них кваліфікаційних посвідчень.

2.6. Здійснює приймання та видавання машин та механізмів у відповідності до правил технічної експлуатації та до установленого в порту порядку.

2.7. Контролює механізаторів (докерів-механізаторів), які працюють у зміні, щодо виконання ними робіт з огляду, змащення та заправлення перевантажувальної техніки.

2.8. Забезпечує максимальне використання перевантажувальної техніки, не допускаючи її простоювання з технічних причин.

2.9. Проводить заміну перевантажувальної техніки, що вийшла із ладу, вживає заходів щодо усунення несправностей та пуску її в експлуатацію.

2.10. Інформує осіб, які відповідають за справний технічний стан перевантажувальної техніки про несправності та неполадки.

2.11. Утримує місця зберігання перевантажувальної техніки в чистоті та відповідно до вимог правил пожежної безпеки.

2.12. Проводить добір та встановлення на перевантажувальну техніку змінних вантажозахоплювальних пристроїв.

2.13. Забезпечує перевірку щодо справного технічного стану перевантажувальної техніки для роботи наступної зміни.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік вантажного району має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік вантажного району має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік вантажного району має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік вантажного району має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік вантажного району має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік вантажного району має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік вантажного району має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік вантажного району має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік вантажного району має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік вантажного району несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік вантажного району несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік вантажного району несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік вантажного району несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік вантажного району несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік вантажного району несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік вантажного району несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.