Інструкція для посади "Механік бурильної установки II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік бурильної установки II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра або молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією механіка бурильної установки - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ремонту бурильних установок і бурового устаткування;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим роботи бурового устаткування;
      - правила його технічної експлуатації, організацію і технологію ремонтних робіт;
      - правила складання технічної документації з ремонту;
      - основи технології буріння нафтових і газових свердловин;
      - вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту та модернізації бурового устаткування;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

1.4. Механік бурильної установки II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік бурильної установки II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік бурильної установки II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік бурильної установки II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну і надійну роботу бурильної установки та устаткування для буріння свердловин.

2.2. Здійснює своєчасне та якісне проведення технічних оглядів за станом і ремонтом бурильної установки і бурового устаткування.

2.3. Організовує розроблення планів планово-запобіжних ремонтів бурового устаткування.

2.4. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації відповідно до вимог правил безпеки бурильної установки та устаткування для буріння свердловин і організовує безпечну їх експлуатацію.

2.5. Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їх попереднього зношення.

2.6. Бере участь у контролі за проведенням технічних оглядів і ревізій вантажопідйомних механізмів, вантажозахоплювальних і чалочних пристроїв, апаратів і посудин, що працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових, кисневих і компресорних установок.

2.7. Контролює проведення дефектоскопії устаткування, інструменту і пристроїв.

2.8. Контролює роботи з монтажу і демонтажу бурильної установки і устаткування для буріння.

2.9. Контролює комплектність нової бурильної установки, наявність технічної документації на установку.

2.10. Складає заявки на запасні частини, матеріали для ремонту і контролює їх виконання.

2.11. Контролює дотримання норм витрат палива і мастильних матеріалів.

2.12. Бере участь у розробленні заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.

2.13. Керує робітниками, які здійснюють ремонт устаткування бурильних установок.

2.14. Бере участь у розслідуванні причин аварій бурового устаткування та у розробленні заходів щодо їх запобігання.

2.15. Керує роботами з випробування нових видів бурильних установок і бурового устаткування.

2.16. Веде облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів.

2.17. Організовує облік робіт, виконаних в процесі ремонту устаткування.

2.18. Забезпечує складання звітів про технічний стан устаткування.

2.19. Веде установлену документацію.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік бурильної установки II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік бурильної установки II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік бурильної установки II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік бурильної установки II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік бурильної установки II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік бурильної установки II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік бурильної установки II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік бурильної установки II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік бурильної установки II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік бурильної установки II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік бурильної установки II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік бурильної установки II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік бурильної установки II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік бурильної установки II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік бурильної установки II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік бурильної установки II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.