Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Оператор теплових мереж III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: схеми теплових мереж району і насосних станцій; теплофікаційне устаткування джерел теплопостачання; графік режимів роботи споживачів тепла; будову засобів вимірювань в теплових мережах; основи гідравліки і теплотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль зі щита керування за гідравлічним режимом теплових мереж, дотриманням температурного графіка джерелами теплопостачання, температурою зворотної води від споживачів тепла, роботою насосних, поверненням конденсату, станом готовності резервних котельних. Виконує режимні перемикання в насосній станції. Бере участь у роботі з ввімкнення і вимкнення теплових мереж, теплових пунктів і ліквідації аварійних ситуацій. Здійснює оперативний зв'язок з диспетчерською службою і зі слюсарями з обслуговування теплових мереж і теплових пунктів. Приймає повідомлення про неполадки в теплопостачанні в районі теплових мереж. Веде оперативну документацію.