Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник хлорування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хлорування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес хлорування та способи його регулювання; будову та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; методику проведення аналізів; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес хлорування або середньої складності з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Регулює подавання сировини в апарати. Спостерігає за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобами автоматики, за станом та роботою устаткування, яке обслуговується. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій. Провадить контрольні аналізи.

Приклади робіт
Ведення процесу хлорування у виробництві технічного хлорофосу, хлорнітробензойної кислоти або хлорування одночасно понад трьох продуктів.