Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник хлорування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хлорування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: процеси хлорування та способи їх регулювання; будову та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; методику проведення аналізів; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес хлорування або середньої складності та керівництво апаратниками нижчої кваліфікації. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту з оцінює їх якість за результатами аналізів. Обслуговує технологічне устаткування, контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматики. Бере участь в ремонтних роботах.

Приклади робіт
Ведення процесу хлорування технічного гексахлорану, пірідоксину, фолієвої кислоти та чотирихлористого кремнію безперервним методом, а також ведення процесу хлорування епіхлоргідріну, чотирьоххлористого вуглецю та перхлоретилену.