Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сушіння 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сушіння 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес та схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, щита керування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини; технологічний режим і правила регулювання процесу; вимоги до сировини та готової продукції; правила відбору проб і методику проведення аналізів; вимоги до сировини та готової продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сушіння твердих сипучих речовин або виробів, які вимагають особливо точного дотримання технологічного режиму (вибухо- та вогнебезпечні, отруйні, лабільні, які дорого коштують), в сушильних апаратах складної конструкції (барабанні, тунельні, розпилювальні, обертаючі, турбінно-поличні, вакуум-сушарки, сублімаційні, ліофільні та ін.), або веде процес сушіння методом виморожування і в "киплячому шарі", або веде технологічний процес сушіння, термостабілізації або витяжки волокна відповідно до робочої інструкції. Перемішує продукт, який висушується, виводить пічні гази, повітря та пари або конденсат, уловлює пил або пари. Приймає джгут в прядильній частині агрегату (при сушінні волокна), заправляє його на барабани сушарки, в антистатичний іонізатор, в установку термостабілізації або гарячої витяжки, гофровану та різальну машини. Контролює та регулює параметри технологічного режиму: вміст вологи, тиск, вакуум, температуру вхідних та вихідних газів, витрати палива на всіх стадіях дільниці, яка обслуговується, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Контролює та регулює температуру в сушарці по зонах стабілізатора або машині гарячої витяжки за допомогою щита керування та контрольно-вимірювальних приладів, швидкість обертання барабанів та вальців. Провадить аналізи; запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Веде облік витрат палива, кількості продукції, яка отримується. Обслуговує сушильні апарати, вентилятори, топки, шнеки, циклони, бойлерні установки та інше устаткування. Виконує простий ремонт устаткування. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.

Приклади робіт
Веде технологічний процес сушіння препаратів мікробіологічного синтезу на вакуум-барабанних, сублімаційних, стрічкових, розпилювальних сушарках під керівництвом апаратника вищої валіфікації.