Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник регенерації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника регенерації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес регенерації та схему дільниці, яка обслуговується; параметри технологічного режиму та правіша регулювання процесу; будову та правила експлуатації устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості продуктів регенерації та готової продукції; методику виконання аналізів; слюсарну справу в обсязі роботи, яка виконується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес регенерації осаджувальної ванни носія срібного каталізатора, ртуті методом прожарювання, технологічний процес регенерації осаджувальної ванни шляхом випарювання в випарних апаратах, фільтрації, розчинення, добавлення зміцнюючих компонентів та кристалізації сульфату натрію відповідно до робочої інструкції або веде технологічний процес регенерації сірковуглецю з парогазової суміші під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує розчини натрієвого лугу, кухонної солі, кальцинованої соди, підкисленої води та азотнокислого натрію. Прожарює ртутний шлам. Приймає парогазову суміш, передавлює сірковуглець в проміжний склад та заміряє рівень в баках сірковуглецю. Нейтралізує промивні води, ртутний шлам вапном. Замінює луг в колонках, відкачує сірковуглець із шламової ями. Промиває оглядові ліхтарі, кварцові фільтри, водовідділювачі, лужні та промивні колонки, лінії сходу сірковуглецю. Упаковує сульфат натрію в мішки. Вивантажує, сушить, прожарює, просіває на віброситі та провадить затарювання регенерованого носія. Провадить затарювання та зважування хлористого срібла. Контролює та регулює швидкість подавання розчинів азотної кислоти та лугу, рівень, концентрацію і температуру осаджувальної ванни, вакуум, тиск і температуру пари, води, плаву по переходах за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами аналізів. Стежить за проходженням сірковуглецю по колонках, зливом конденсату та за роботою припливно-витяжної вентиляції. Провадить контрольні аналізи, які передбачені робочою інструкцією. Обслуговує підігрівники, розчинники, випарні апарати, горизонтальні чотирьохступінчасті та випарні циркуляційні кристалізатори, сушильні агрегати, упаковочні машини та інше устаткування. Зупиняє та пускає в роботу відцентрові насоси, вакуум-насоси, приймальні та напірні чани осаджувальної ванни. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Керує апаратниками нижчої кваліфікації під час регенерації ртуті.