Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник регенерації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника регенерації 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи загальної хімії; технологічний процес регенерації; схему дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні основи, суть та параметри технологічного процесу; правила контролю та регулювання технологічного процесу; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, які знаходяться на робочому місці; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості продуктів регенерації та готової продукції; витратні норми.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес регенерації спиртів, кислот та органічних сполук (бензолу, толуолу, аніліну тощо) або виконує окремі операції технологічного процесу регенерації осаджувальної ванни, або обслуговує апарати відгонки сірковуглецю на прядильно-обробних агрегатах виробництва віскозного штапельного волокна, або веде технологічний процес регенерації ртуті під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Розраховує за допомогою таблиць кількість компонентів для регенерації відповідно до концентрації продукту, який регенерується. Завантажує продукти регенерації в апарати та вивантажує з апаратів самопливом, за допомогою насосів, стиснутого повітря або вакууму. Вивантажує золу, зливає шлам з відстійників, заливає металеву ртуть у балони та транспортує їх на склад. Дозує хімічні речовини для переосадження або вилуговування. Заготовляє ртутний шлам. Контролює та регулює задані параметри процесу регенерації (температуру, тиск, вакуум, концентрацію тощо) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Обслуговує реакційні апарати, ректифікаційні колони, перегінні куби, конденсатори, дефлегматори, центрифуги, холодильники, абсорбери, фільтри, насоси, запірну арматуру, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування. Керує апаратниками нижчої кваліфікації під час регенерації осаджувальної ванни.