Категорія - Робітники |  Галузь - Залізничний транспорт і метрополітен
Інструкція для посади "Оглядач вагонів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оглядача вагонів 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову вагонів і контейнерів і правила технічної експлуатації; правила технічного обслуговування і строки планових видів ремонту вагонів і контейнерів; правила і технологію безвідчепного ремонту вагонів; правила, інструкції та вказівки з питань збереження вагонного парку; правила оформлення технічної документації; поїзні сигнали і порядок огородження поїздів; шаблони, які застосовуються; вимірювальний інструмент і правила користування ним; порядок позначення хвоста поїзда.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Технічно обслуговує контейнери і вагони з пролазкою для виявлення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів, або схоронності рухомого складу та вантажів, які перевозяться (у разі огляду, ремонту, підготовки до перевезень і ревізії пневматичної і механічної систем розвантаження і кріплення вантажів вагонів типу хопер (хопер-дозаторів, вагонів-зерновозів, окатишовозів та ін.); технічного обслуговування та усунення несправностей у вагонах, передавання та приймання вантажних поїздів, технічного обслуговування і усунення несправностей вагонів, підготовки вантажних вагонів до перевезень на пунктах технічного обслуговування, які розміщені на станціях позакласних, 1 та 2 класу, пунктах технічного обслуговування пасажирських поїздів; вагонів з перевезення автомобілів на пунктах технічного обслуговування вагонів, що розміщуються на великих сортувальних станціях, станціях масового навантаження вантажів, пунктах формування та обороту пасажирських поїздів, здійсненні інших робіт на міждержавних та міжзалізничних пунктах передавання). Визначає дефекти у ходових частинах, кузові, вузлах та деталях вагонів за допомогою вимірювальних інструментів і за зовнішнім виглядом. Здійснює заходи з забезпечення схоронності вантажних вагонів і контейнерів, запобігає пошкодженню їх при маневрових роботах і вантажно-розвантажувальних операціях. Здійснює технічний огляд електро-, радіообладнання пасажирських вагонів. Оформляє технічну документацію на пошкоджений рухомий склад. Технічно обслуговує контейнери і визначає їх герметичність, яка забезпечує схоронність вантажів. Умовно розмічає вагони, які підлягають ремонту з відчепленням від поїздів і оформляє повідомлення про їх несправності. Наносить крейдяні помітки про несправності, які підлягають усуненню без відчеплення вагонів від поїздів. Визначає обсяги ремонтних робіт на вагонах і контейнерах. Контролює якість ремонту вагонів, який виконують промислові підприємства. Здійснює здавання вагонів після їх обслуговування та ремонту. Огороджує поїзди під час ремонту. Навішує і знімає сигнали для позначення хвоста поїзда. Бере участь у роботах з усунення несправностей у вагонах і контейнерах.

Спеціалізація
Старший оглядач вагонів тарифікується на один розряд вище оглядачів вагонів, якими він керує.