Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник відстоювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника відстоювання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та продукту; державні стандарти на сировину та готову продукцію; будову та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес відділення від речовин, які омилені, неомиляємої частини під тиском; або розділяє рідку та тверду фазу щолоку у виробництві миш'яку; або очищає розчини від суспензованих речовин (нерозчинених) домішок шляхом відстоювання в апаратах Дорра; або веде процес відстоювання у виробництві феноло-формальдегідних смол та знефенолювання надсмольних вод. Перекачує осаджений продукт в автоцистерну або подає його у виробництво. Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та візуально за рівнем осадженого продукту. Стежить за роботою насосів, перемішувальних пристроїв, згущувачів з гребковим пристроєм. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Оцінює якість продукту за результатами аналізів. Провадить аналізи. Стежить за станом устаткування. Обслуговує технологічне устаткування та контрольно-вимірювальні прилади.