Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Завідувач станції зливної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією на станції зливній не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази та розпорядження керівних органів з питань приймання і знезараження рідких нечистот; будову та призначення обладнання станції, правила його технічної експлуатації; природоохоронні та санітарні вимоги під час знезараження рідких нечистот; основи організації праці і трудового законодавства; правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з приймання на зливну станцію рідких нечистот. Здійснює контроль за правильністю експлуатації обладнання станції і вживає заходів щодо своєчасного усунення несправностей. Забезпечує дотримання природоохоронних та санітарних правил, правил з охорони праці та протипожежного захисту. Керує робітниками, що обслуговують станцію.