Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Завідувач станції захисту рослин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; методи сортовипробування на держстанціях та сортодільницях; ентомологію, фітопатологію, методи і способи боротьби зі шкідниками, хворобами та бур'янами; біологічні особливості культурних рослин та агротехніку їх вирощування; технологію обробки сільськогосподарських культур та насіннєвого матеріалу пестицидами та біопрепаратами; вимоги до технології під час зберігання, транспортування та застосування хімічних, біологічних засобів; стандарти на засоби захисту рослин; земельне та трудове законодавство, законодавство з охорони навколишнього природного середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу із захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів. Здійснює державний контроль за своєчасним вживанням рекомендованих заходів із захисту рослин усіма землевласниками і землекористувачами, а також за додержанням ними чинних регламентів та правил зберігання, перевезення, застосування хімічних та біологічних засобів захисту рослин. На підставі заявок сільськогосподарських підприємств з урахуванням прогнозу щодо появи і розвитку шкідників, хвороб рослин і забрудненості фактичного фітосанітарного стану полів сільськогосподарських культур визначає та забезпечує потребу обслуговуваної зони в хімічних, біологічних засобах захисту рослин і в техніці з їх застосування. Забезпечує високоефективне використання й збереження основних фондів, іншого державного майна, що перебуває в користуванні станції. Організовує розроблення найбезпечніших і найефективніших методів боротьби зі шкідниками, хворобами та бур'янами, відповідно до місцевих умов, пропагує їх упровадження в сільськогосподарське виробництво. Контролює та забезпечує раціональне використання хімічних та біологічних засобів захисту рослин, наземних машин та іншої техніки. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації та оплати праці, науково обґрунтованих норм, проведенню атестації і раціоналізації робочих місць у підрозділах, що здійснюють роботи із захисту рослин. Вивчає досягнення науки і передовий досвід із захисту рослин. Організовує навчання кадрів, підготовку і перепідготовку спеціалістів сільськогосподарських підприємств з питань захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб та бур'янів. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.