Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо економіки й організації будівельного виробництва, перспективи розвитку будівельної організації; порядок проведення тендерів (конкурсів), укладання і виконання контрактів (договорів); економічні методи управління й організації планової роботи; методи порівняльного аналізу наслідків роботи з показниками передових організацій; форми організації та методи обліку й аналізу виробничої, господарської та соціальної діяльності будівельної організації та її підрозділів; економіку й організацію праці й управління виробництвом, основи технології виробництва; організацію статистичного обліку в галузі; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботою з комплексного економічного аналізу виробничо-господарської діяльності будівельно-монтажної організації з метою більш раціонального використання виробничих потужностей, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення обсягів незавершеного будівництва, підвищення економічної ефективності та рентабельності виробництва, удосконалення економічних методів управління, наукового обґрунтування планів. Розробляє методики проведення комплексного економічного аналізу різних напрямів діяльності будівельної організації та її підрозділів; здійснює дослідження якості нормативів, що застосовуються для планування; бере участь у роботі з техніко-економічного обґрунтування перспективи розвитку будівельної організації. Організовує збирання, систематизацію та вивчення статистичних даних, що характеризують кількісні та якісні показники діяльності будівельної організації та її підрозділів, удосконалення методів економічного планування. Забезпечує розроблення із залученням інших відділів нормативів витрат матеріальних ресурсів, витрат праці, використання будівельних машин, тривалості етапів будівництва, фондовіддачі тощо. Проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і впровадження заходів щодо їх використання, здійснює методичне керівництво економічними службами будівельної організації, забезпечує розроблення методичних матеріалів та розрахунків економічної ефективності впровадження нової техніки й технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Займається питаннями застосування обчислювальної техніки і математичних методів у економічних дослідженнях та впровадження передового досвіду будівельно-монтажних робіт організацій, що досягли високих техніко-економічних показників. Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками лабораторії.