Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер-інспектор теплової інспекції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні документи з експлуатації теплоенергетичного устаткування; правила експлуатації, режими роботи устаткування, методи виявлення та використання його резервів; порядок приймання та введення в експлуатацію теплоенергетичного устаткування; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо ефективного використання теплоенергетичного устаткування; правила відпуску та реалізації теплової енергії теплопостачальними організаціями; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; порядок складання звітності; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює обстеження та контроль за раціональним використанням теплової енергії, технічним станом та експлуатацією установок тепловикористання і виконанням заданого режиму теплоспоживання згідно із затвердженим графіком теплопостачальної організації або в міру потреби. За наявності марнотратного витрачання теплової енергії, самовільного підключення споживачів до теплових мереж теплопостачальної організації, нераціонального використання теплової енергії складає акти і видає розпорядження про усунення виявлених порушень. У разі перевищення споживачем зафіксованого в договорі рівня теплоспоживання або перевищення витрат мережної води на підживлення теплових мереж проти установлених договором максимальних годинних значень, у разі самовільного водорозбору мережної води або витіканнях виконує розрахунки втрат тепла з вини споживачів. Подає акти обстеження керівництву підприємства на затвердження, а після їх затвердження передає у відділ збуту для здійснення штрафних санкцій. Здійснює постійний облік і контроль своєї групи споживачів щодо використання теплової енергії основними споживачами, комерційними структурами, на умовах оренди, суборенди та іншими. Готує пропозиції щодо розроблення оргтехзаходів для зменшення непродуктивних втрат, економного використання паливно-енергетичних ресурсів. Здійснює контроль за виконанням оргтехзаходів з паливно-енергетичних ресурсів своєї групи джерел теплопостачання і споживачів. За дорученням керівництва підприємства (відділу) обстежує та бере участь у роботі комісії з приймання об'єктів, які передаються на баланс теплопостачання.