Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший інженер-інспектор інспекції Регістру судноплавства України: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-інспектора інспекції Регістру судноплавства України - не менше 3 років. Інженер-інспектор інспекції Регістру судноплавства України: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера або технолога в судноремонтному виробництві: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, правила, інструкції та інші керівні документи з питань технічної експлуатації флоту та берегових об'єктів; положення про Регістр судноплавства України; правила й нормативні документи Регістру судноплавства України; вимоги Міжнародної морської організації (ІМО) щодо конвенційного обладнання морських суден; Міжнародний Кодекс із керування безпечною експлуатацією суден; Конвенцію щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ) з додатками та резолюціями ІМО; стандарти, норми витрат технічних матеріалів; теорію будови суден, технологію їх будування та ремонту; основи економіки; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічний нагляд за суднами й піднаглядними Регістру береговими об'єктами, що знаходяться в експлуатації, за будуванням, капітальним ремонтом та переобладнанням суден, суднових та берегових механізмів. Бере участь у розгляданні технічної документації, нормативів, робочих креслень та ремонтних відомостей на судна та берегові об'єкти. Оформляє за результатами оглядів документацію щодо придатності до експлуатації суден та берегових об'єктів і надає приписи підприємствам, організаціям та приватним особам про усунення недоліків, виявлених під час огляду суден та піднаглядних Регістру берегових об'єктів. Забороняє роботу на суднах та берегових об'єктах за наявності неусунених дефектів та пошкоджень, що впливають на безпеку експлуатації. Бере участь у розслідуванні аварій та розробленні пропозицій щодо їх запобігання. Веде журнал зауважень та надає свої пропозиції щодо уточнення правил, норм та інструкцій Регістру. Оформлює підприємствам, організаціям та приватним особам відповідну технічну документацію та рахунки за виконані роботи з технічного нагляду за суднами та береговими об'єктами.