Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо засобів вимірювання; обладнання лабораторії і правила його експлуатації; нормативно-технічну документацію (стандарти, технічні умови) і правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за експлуатацією і веденням технічного обліку засобів вимірювання. Організовує роботи з перевірки нових засобів вимірювання. Розробляє та впроваджує стандарти (методики) на виконання вимірювань, встановлення раціональної номенклатури параметрів, які вимірюються, норм точності вимірювань. Складає графіки державної перевірки на зразкові прилади. Здійснює для потреб підрозділу розроблення нестандартних засобів вимірювання. Вживає заходів щодо забезпечення робочих місць технічною оснасткою, необхідними матеріалами та документацією. Бере участь у роботі з вивчення ринку матеріалів, зменшення собівартості продукції (робіт). Контролює дотримання працівниками лабораторії виробничої і трудової дисципліни, дотримання ними правил і норм з охорони праці. Керує працівниками лабораторії.