Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинні законодавчі акти, постанови Кабінету Міністрів, методичні й інструктивні вказівки державних інспектуючих органів, накази і розпорядження з питань охорони навколишнього середовища; Статут служби на судах річкового флоту; Статут про дисципліну праці працівників річкового транспорту; правила перевезення річковим транспортом і правила Річкового Регістру, правила технічної експлуатації річкового транспорту; експлуатаційно-технічні характеристики суден; схему водних шляхів і розміщення в басейні підприємств і місць добування нерудних будівельних матеріалів; будову і правила експлуатації контрольно-вимірювальної апаратури, що визначає рівень стану навколишнього середовища; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі охорони навколишнього середовища; основи економіки, організацію виробництва, праці й управління; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за виконанням підприємствами й суднами постанов та рішень директивних органів, наказів і вказівок організацій вищого рівня, розпорядження державних контролюючих органів з питань охорони навколишнього середовища. Бере безпосередню участь у розробленні організаційно-технічних заходів підприємств і суден пароплавства з охорони навколишнього середовища та організовує контроль за їх виконанням. Розробляє і забезпечує впровадження норм і вимог типових, відомчих і нормативних документів, застосування яких обмежує або виключає негативний вплив виробничої діяльності берегових і плавучих об'єктів на навколишнє середовище, організовує контроль за правильним режимом роботи устаткування та інших технічних засобів, упровадженням нового устаткування, технологічних процесів, які спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища. Визначає потребу пароплавства та його підприємств у спеціалізованому флоті й спеціальних причалах, а також в устаткуванні і пристроях для флоту та берегових підприємств для збирання, перероблення і знищення стічних вод і фекалій, сухого сміття, відпрацьованих мастил і харчових відходів та контролює їх постачання, будівництво, установлення та експлуатацію. Організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду ведення роботи з охорони навколишнього середовища. Забезпечує ведення планової і статистичної документації, раціональне використання відпущених коштів на природоохоронні заходи. Здійснює керівництво діяльністю працівників з охорони навколишнього середовища в басейні і подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, накладає дисциплінарні стягнення і грошові штрафи на порушників. Контролює дотримування правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.