Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали організацій і підприємств вищого рівня, які стосуються маркшейдерської служби; перспективи розвитку виробництва; технологію виконання маркшейдерських робіт, ведення гірничих та гірничо-капітальних робіт, конструктивні особливості, призначення маркшейдерського обладнання і правила його технічної експлуатації; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід виконання маркшейдерських робіт, досягнення науки і техніки; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства і охорони природи та її надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виконанням спеціалізованих маркшейдерських робіт для обслуговуваних підприємств та організацій. Забезпечує: укомплектованість, раціональне розставлення і завантаження персоналу відповідно до професійної підготовки та спеціалізації виконавців; виконання інструментальних спостережень за зсувами земної поверхні й деформаціями об'єктів у зонах шкідливого впливу гірничих робіт; розвиток і реконструкцію підземних опорних маркшейдерських мереж, центрування та висотну прив'язку гірничих виробок; будування і згущення геодезичних мереж, топографічні зйомки, створення і поповнення топографічних та спеціальних планів; перевірки геометричних елементів підіймальних установок, профільне знімання провідників та стінок вертикальних шахтових стовбурів; підготовку проектів розробок, спостережних станцій, розроблення гірничогеологічних підстав для забудови вугленосних ділянок; збереженість, реконструкцію, поточний і капітальний ремонт майна та основних фондів, своєчасне освоєння і застосування нових приладів, апаратури та обладнання; матеріально-технічне постачання; виконання норм і вимог з охорони природи та довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, екологічну безпеку; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Організовує: видавання висновків про результати розроблення об'єктів на підставі натурних спостережень і розрахунків; виконання комплексу робіт з інвентаризації земельних ділянок із установленням на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, складанням проектів створення нових і упорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань з урахуванням контурної організації територій і регіонів; оновлення планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років, проведення горизонтальних зйомок відповідності планів землеволодінь та землекористувань; виготовлення і поповнення основної та виробничої гірничографічної документації; геофізичний пошук технологічних свердловин та виходів старих робіт; ремонт і метрологічний огляд маркшейдерських приладів та інструментів; виготовлення пікетів, планшетів, знаків та інших матеріалів для виконання маркшейдерських і топографічно-геодезичних робіт; удосконалення організації та методів ведення маркшейдерських робіт на основі широкого впровадження найновіших досягнень науки, техніки, передового досвіду. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.