Категорія - Керівники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Начальник вагону поштового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи в галузі поштового зв'язку: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: правила, положення, інструкції та нормативні документи, які стосуються перевезення, оброблення та обміну пошти; адміністративно-територіальний поділ України; плани направлення пошти, схеми маршрутів поштових вагонів та магістральних автомаршрутів; обладнання поштового вагону і принцип дії системи опалення, вентиляції, водозабезпечення, електроосвітлення та інше; порядок обліку робочого часу роз'їзних працівників; латинський шрифт; порядок ведення виробничої документації; тарифи на послуги поштового зв'язку та плани направлення пошти в межах свого маршруту; елементарні знання з економіки; організації виробництва; список газетних вузлів; абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування; інструкцію із сигналізації та руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує відповідно до запроваджених правил та інструкцій роботу бригади вагону поштового. Здійснює оброблення і сортування пошти, обмін пошти із призалізничними підрозділами поштового зв'язку згідно з планом направлення пошти. Забезпечує збереження пошти, цінностей, зброї, іменних речей та обладнання поштового вагону. Веде облік кількості оброблених у поштовому вагоні поштових відправлень за дорожніми листами і мішкотари. Складає рапорти щодо порушень, виявлених і допущених при обробці і обміні пошти під час рейсу. Провадить інструктаж і перевіряє знання членами бригади поштових правил та інших нормативних документів, які стосуються перевезення пошти. Упроваджує передові методи праці, контролює дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни. Забезпечує виконання правил перевезення пошти і експлуатації поштових вагонів на залізницях України. Під час аварій і відчеплення поштового вагону вживає заходів щодо збереження пошти, своєчасної її відправки за призначенням та надає першу медичну допомогу потерпілим працівникам. Бере участь у складанні актів щодо пошкодженого поштового вагону. Виконує функції провідника-електромонтера поштового вагону під час його відсутності.