Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Монтер кабельного виробництва 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією монтера кабельного виробництва 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: порядок складання та випробування муфт різних конструкцій за кресленнями та інструкціями; способи монтажу будівельних довжин та зразків кабелю для електричних випробувань; конструкції маслонаповнених кабелів напругою понад 220 кВ; будову та принцип дії установки для електричних випробувань кабелю з пластмасовою ізоляцією.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розбирає кінці маслонаповнених кабелів високого та низького тиску напругою понад 220 кВ та кабелів з пластмасовою ізоляцією напругою більше 35 кВ. Виконує гідравлічні випробування вузлів та остаточне складання з'єднувальних, з'єднувально-розгалужувальних, стопорних та кінцевих муфт. Готує будівельні довжини та відрізки кабелю до усіх видів електричних випробувань. Монтує муфти різної конструкції на будівельних довжинах та взірцях кабелю. Складає, вакуумує та запиває випробувальний стенд ізоляційним маслом. Складає електричні схеми нагрівання взірця, який випробовує. Монтує підмотування муфт спеціальною стрічкою для кабелів з пластмасовою ізоляцією. Виконує градієнтне нагрівання муфт кабелів з пластмасовою ізоляцією за допомогою спеціальної установки.