Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник установки дослідного виробництва 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника установки дослідного виробництва 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні процеси, регламенти та показники, які установлені лабораторним шляхом; схему установки, яка обслуговується; методи визначення оптимальних режимів ведення процесу, методику розрахунків та складання матеріального балансу дослідного виробництва; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; будову устаткування, засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів і правила їх налагодження на установці, яка обслуговується, методику виконання аналізів; правила обережного поводження із сировиною, напівфабрикатами та готовою продукцією, зважаючи на недостатнє вивчення їх властивостей, та міри запобігання небезпечним наслідкам та нещасним випадкам під час ведення процесів на дослідній установці; способи вивчення, аналізу та фіксації проведення процесів дослідних виробництв; неорганічну та органічну хімію, хімічну технологію та апаратуру у межах роботи, яка виконується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес на складних установках дослідного виробництва із застосуванням технологічних режимів, які допускають тиск від 16 до 250 атм та відхилення температури +- 2 град.C. Обслуговує особливо відповідальні та особливо складні установки дослідного виробництва під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Виявляє оптимальні умови та параметри отримання продукту (напівпродукту) з найбільшим виходом та найкращою якістю під керівництвом працівника вищої кваліфікації або самостійно. Самостійно регулює та налагоджує процеси і устаткування на оптимальні умови та перемикає процес з ручного на автоматичне регулювання. Визначає показники якості продукту (напівпродукту). Керує апаратниками нижчої кваліфікації та координує їх роботу на всіх стадіях дослідного виробництва.