Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник установки дослідного виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника установки дослідного виробництва 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні процеси, регламенти та показники, які установлені лабораторним шляхом; схему установки, яка обслуговується; методи визначення оптимальних режимів ведення процесу, методику розрахунків та складання матеріального балансу дослідного виробництва; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; будову устаткування, засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів і правила їх налагодження на установці, яка обслуговується; методику виконання аналізів; правила обережного поводження з сировиною, напівфабрикатами та готовою продукцією, зважаючи на недостатнє вивчення їх властивостей, та міри запобігання небезпечним наслідкам та нещасним випадкам під час ведення процесів на дослідній установці; способи вивчення, аналізу та фіксації проведення процесів дослідних виробництв; неорганічну та органічну хімію, основи хімічної технології.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес на простих установках дослідного виробництва з застосуванням технологічних режимів, які допускають відхилення температури до +- 3 град. C і до 16 атм тиску або на складних установках під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Обслуговує всі стадії технологічних процесів періодичної та безперервної дії на установках дослідного виробництва з метою перевірки лабораторних регламентів та оброблення режимів технології, яка забезпечуює серійний випуск промисловістю нових хімічних напівпродуктів та продуктів, і докорінне удосконалення існуючих у промисловості технологічних процесів. Розраховує та складає матеріальний баланс виготовлення продуктів (напівпродуктів) на дослідних установках. Виявляє оптимальні умови та параметри отримання продукту (напівпродукту) з найбільшим виходом та найкращої якості під керівництвом працівника вищої кваліфікації. Регулює та налагоджує процеси і устаткування на оптимальні умови та перемикає процес з ручного на автоматичне регулювання. Визначає ступінь інтенсивності процесів на кожній стадії, час початку та закінчення реакції. Контролює та регулює технологічні процеси засобами автоматики, контрольно-вимірювальними приладами та за результатами аналізів. Точно зважує сировину, компоненти та готовий продукт (напівпродукт). Виконує аналізи. У разі потреби бере участь в освоєнні промисловістю відпрацьованих технологічних процесів та виробництв. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.