Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Ґрунтувальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ґрунтувальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес ґрунтування та сушіння; склад ґрунтів та їх призначення; методи розрахунку параметрів процесу ґрунтування та сушіння; будову та правила експлуатації устаткування; правила відбору проб; технічні вимоги до якості ґрунтування; асортимент продукції, яка виробляється; правила налагодження аґреґату та реґулювання його роботи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес просочування основи та нанесення пасти, грунту, клею, фарби та покриттів інших видів на основу (тканину, неткану основу, папір, плівку) на ґрунтувальному агрегаті або керівництво ґрунтувальником нижчої кваліфікації під час ведення процесу ґрунтування. Перевіряє технічну справність та налагоджує синхронну роботу всіх вузлів аґреґату. Коректує та контролює технологічні параметри процесу - в'язкість, консистенцію ґрунту, товщину покриття ґрунтувальною масою, температуру розігріву ґрунту, швидкість руху та ступінь натягу полотна, рівномірність оплавлення, температуру сушильної камери, рівень висоти завісу фалд, швидкість повітрообміну, тривалість циклу ґрунтування та сушіння відповідно до передбаченого режиму. Реґулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Усуває дрібні неполадки у роботі устаткування. Керує ґрунтувальниками нижчої кваліфікації.

Приклади робіт
Тканини важкі - нанесення ґрунту та просочування у виробництві клейонки.