Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Груповий електромеханік перевантажувальних машин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією електромеханіка: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи стосовно обслуговування і ремонту електротехнічного устаткування; будову електроустаткування перевантажувальної техніки; графіки проведення технічних оглядів, профілактик; порядок проведення дефекації й визначення обсягів і термінів ремонту; єдину систему планово-запобіжного ремонту й раціональної експлуатації електроустаткування; правила безпечного виконання ремонтно-профілактичних робіт, усіх видів ремонту; правила користування електричною енергією; зміст технічної, звітної та облікової документації, правила її оформлення; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує утримання в безпечному справному стані електроустаткування перевантажувальної техніки шляхом проведення регулярних оглядів, здійснення профілактичного обслуговування й ремонту. Керує роботою берегових електротехнічних пристроїв вантажного району. Забезпечує безперебійне постачання електроенергією берегових споживачів вантажного району, а в разі необхідності, суден, що стоять біля вантажного причалу. Здійснює контроль за витрачанням електроенергії, що споживається вантажним районом, розробляє й забезпечує заходи з її економії. Керує роботою персоналу, зайнятого технічним обслуговуванням та ремонтом електричної частини перевантажувальної техніки. Забезпечує своєчасне здавання на випробування й клеймування електровимірювальних приладів і захисних засобів. Здійснює технічний контроль за електричною частиною перевантажувальних машин та механізмів, які знаходяться в монтажі, бере участь у їх випробуванні та введенні в експлуатацію. Розробляє плани й графіки ремонту електроустаткування перевантажувальних машин, здійснює контроль за ходом ремонту, бере участь у прийманні машин з ремонту та їх випробуванні. Аналізує показники використання електроустаткування перевантажувальної техніки, розробляє заходи з підвищення довговічності та надійності його роботи. Упроваджує нові прогресивні методи ремонту, удосконалює організацію праці робітників із безпечного виконання ремонтно-профілактичних робіт. Веде встановлену документацію, облік та звітність. Розробляє необхідні інструкції та положення. Складає заявки на постачання електроустаткування перевантажувальної техніки змінними та запасними частинами, матеріалами, здійснює контроль за їх витрачанням. Готує електричну частину перевантажувальних машин та механізмів до технічного огляду, проводить оперативні огляди. Вживає заходів щодо виведення із експлуатації електроустаткування та електроінструменту, що не відповідає вимогам безпеки праці. Проводить періодичну перевірку знань та систематичний інструктаж підлеглого персоналу, контролює виконання ними правил безпечної експлуатації електроустаткування відповідно до вимог чинних норм і правил. Своєчасно організовує і бере участь у розслідуванні аварій та відмови роботи електроустаткування, а також нещасних випадків під час ураження електрострумом.