Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника установок для подавлення радіоактивності та дезактивації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і порядок експлуатації установок абразивної дезактивації та інших установок для подавлення радіоактивності та дезактивації; основи гідродинаміки; способи усунення несправностей у роботі установок і агрегатів; способи випробувань устаткування на герметичність.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує технологічним процесом із завантаження та вивантаження матеріалів, які підлягають дезактивації, у стаціонарні установки та системи установок. Керує процесом підготовки та приготування дезактиваційних розчинів, випорожнення ємностей, камер від відпрацьованих розчинів, рідких радіоактивних відходів. Веде технологічний процес на установках абразивної дезактивації, спеціальних установках для подавлення радіоактивності і дезактивації матеріалів та устаткування середньої активності. Усуває незначні несправності устаткування із застосуванням універсального інструмента та оснащення.