Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор обрубного відділення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи устаткування; технологічну послідовність робіт у підрозділі остаточного оброблення виливниць; технологічні вимоги до якості оздоблювального оброблення виливниць.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою конвеєра, кантувачів, установки для видалення ливників та додатків, камер гідроочищення, підривних машинок та фрезерувальних верстатів. Здійснює взаємодію робіт з оздоблювального оброблення виливниць та додержання технологічного графіка. Бере участь в настроюванні устаткування. Виконує профілактичний огляд та дрібний ремонт устаткування.