Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Модельник моделей з епоксидних смол 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника моделей з епоксидних смол 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: методи розрахунку базових основ для спарювання зовнішніх кузовних майстер-моделей в куб; способи виготовлення та доведення майстер-моделей за кресленнями, одержання негативних та позитивних моделей; правила розмічання особливо складних геометричних фігур зі складними переходами, способи визначення площин рознімання моделей; правила складання майстер-моделей кузовних деталей в загальний блок кузова; способи перевірки остаточних конструктивних розмірів блоку кузова автомобіля.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє особливо складні, експериментальні та відповідальні моделі та майстер-моделі з фігурними порожнинами та поверхнями, від'ємними частинами. Обробляє на деревообробних верстатах зовнішні та внутрішні поверхні складних та великих моделей, майстер-моделей та калібрів кузовних деталей. Виготовляє шаблони для особливо складних модельних робіт, з перехідними по перетинам радіусами. Ремонтує особливо складні і відповідальні майстер-моделі. Виконує спарювання зовнішніх кузовних майстер-моделей з епоксидних смол в куб в загальний блок кузова автомобіля. Визначає найбільш раціональну технологічну послідовність виготовлення особливо складних і відповідальних моделей. Здійсню доводку поверхні за шаблонами. Наносить осьові лінії і сітки в різних перерізах блоку. Перевіряє розміри особливо складних майстер-моделей на контрольній плиті за допомогою різних інструментів та приладів.

Приклади робіт
Виготовлення майстер-моделей автомобіля: Дахи. Двері. Днища. Крила.