Категорія - Фахівці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Маклер біржовий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна освіта та додаткова спеціальна підготовка без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня професійна освіта і додаткова спеціальна підготовка, стаж роботи зі спеціальності не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі акти, нормативні та методичні матеріали, що стосуються комерційної діяльності; ринкові методи господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки; правила організації і ведення бізнесу; види біржових угод; навички ділового спілкування; методи вивчення кон'юнктури ринку, його потенціалу та тенденцій розвитку; організацію ділових контактів і біржових угод; основи соціальної психології; методи визначення якості та порядок установлення цін на сировину, устаткування, продукцію, майно, послуги; правила визначення розміру комісійних виплат, що укладаються за договорами; порядок складання документації при оформленні угод; цивільне і трудове законодавство; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Робить посередницькі послуги при здійсненні комерційних, кредитних, валютних, страхових та інших угод, здійснюваних на біржах. Забезпечує скорочення строку реалізації угоди, одержання максимального доходу, прискорення обороту капіталу, активізацію виробничої, інвестиційної та інноваційної діяльності. Вивчає комерційну інформацію, якісні характеристики сировини, устаткування, продукції та послуг, що є предметом угоди, а також фінансове становище та ділову репутацію її учасників. Аналізує кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринку, інформацію про продавані товари і послуги, вимоги покупців, прогнозує зміни цін і попиту на купівлю-продаж нерухомості (квартир, житлових будинків, землі, садових ділянок і т.п.). Веде переговори із клієнтами про укладення договорів, огляд об'єктів купівлі-продажу, оцінює вартість нерухомого та іншого майна. Бере участь в експертизі та перевірці якості сировини, матеріалів, продукції та інших об'єктів угоди, визначенні і узгодженні ціни, умов купівлі-продажу та її оформленні. Виконує роботу, пов'язану із залученням клієнтів, а також фахівців і допоміжного персоналу, необхідних при здійсненні угод, з підвищенням репутації як незалежного посередника, так і біржі, від імені якої відбувається угода. Забезпечує відповідність договорів, що укладають, правовим нормам, належне оформлення необхідних документів відповідно до встановлених вимог.