Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Ресорник на обробленні гарячого металу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову нагрівальних печей та машин, які обслуговує; кількість ресорних листів та послідовність їх завантаження в піч; режим нагрівання заготовок; прийоми завантаження листів в піч та вивантаження з печі; процес складання ресор; види, готування та призначення мастил для ресорних листів; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завантажує в нагрівальну піч ресорні листи товщиною до 6 мм. Розігріває нагрівальні печі, регулює подавання палива та підтримує температуру згідно з установленим режимом нагрівання. Завантажує в нагрівальну піч ресорні листи, нагріває, вивантажує з печі і подає заготовки на згинальні або кувальні машини. Укладає комплекти листів на стелажі і змащує їх. Загартовує та відпускає ресорні листи. Працює як підручний ресорника вищої кваліфікації.